De kennisdossiers bieden de lezer achtergrondinformatie over en inspiratie voor - voorlopig - vijf thema's: klimaatverandering, duurzaamheid, gebiedsontwikkeling, wonen en lifestyle.

De dosiers bieden ieder met interesse in duurzaamheid, een mainstream opinie en ook een alternatief, dwarser geluid.

Ik nodig u van harte uit om te grasduinen in de dossiers. U vindt onder andere quotes, samenvattingen en artikelen, presentaties en boekverwijzingen.