Doel 'Vergroot je Speelveld'

Vergroot je Speelveld’ is de naam van een methodiek om duurzaamheid te versnellen. ‘Planet’ en ‘Profit’ - bestaansvoorwaarden voor ‘People’ - kunnen zich voorspoediger ontwikkelen als partijen hun verschillende belangen sneller overstijgen. Dat is precies wat‘Vergroot je Speelveld’ beoogt.

Project 'Vergroot je Speelveld'

De methodiek is in 2011 in het gelijknamige project ontwikkeld en uitgeprobeerd in zeven concrete Noord-Hollandse duurzaamheidsissues, issues waar sprake is van - vermeende - belangentegenstellingen. De methode is ontwikkeld door Milieufederatie Noord-Holland (MNH) en Kamer van Koophandel Noordwest Holland (KvK), in samenwerking met C-REALIST. 

Methode 'Vergroot je Speelveld'

belangenbehartigers die tegen over elkaar staan worden uitgenodigd om in een prettige setting, onder begeleiding, met ruim de tijd, met elkaar in gesprek te gaan. Je leert elkaar beter kennen en verkent samen wat er achter ieders standpunten schuil gaat. Je ontdekt patronen die onder de oppervlakte hun werking hebben, en ziet in dat je elkaar in dit patroon vastzet.

Als je inziet welk gedrag een patstelling veroorzaakt, dan kun je er ook voor kiezen om dat in de toekomst niet (meer) te doen. Uit het patroon stappen maakt het speelveld groter. En het spel verandert: je kunt samen op zoek gaan naar gedeelde belangen, waarden of een ''stip op de horizon''. 

Toepassing 'Vergroot je Speelveld'

Vergroot je Speelveld is ontworpen om regionale duurzaamheidsissues participatief op te lossen. De methode werkt zowel voor mediation als preventief. Conflicten worden oplosbaar als je de methode toepast in situaties waarin partijen in een patstelling tegenover elkaar staan. Door de methode aan het begin van een samenwerking toe te passen, wordt helder hoe uiteenlopende belangen bijdragen aan het vinden van een duurzamere oplossing.

Opbrengst 'Vergroot je Speelveld'

Vergroot je speelveld brengt partijen in persoonlijk contact met elkaar en vergroot het begrip voor elkaars perspectief. Het levert creatieve oplossingen die goed zijn voor people, planet én profit (win-win-win). Het is zelfs mogelijk dat partijen die eerst tegenover elkaar stonden, samen gaan werken aan een gedeelde toekomst.

Duurzaamheid versnellen, daar helpt ‘Vergroot je Speelveld’ bij.