C-REALIST ondersteunt de ontwikkeling van een duurzame bedrijfsstrategie. In de komende 10 jaar zal de markt met de volgende trends te maken krijgen:

  • kosten van energie gaan stijgen vanwege de afnemende olievoorraden;
  • kosten van grondstoffen als hout, ijzer, koper, zink, steen, zullen stijgen door een krapper wordende markt. China en India spelen daar een rol in, maar die versnellen hooguit het proces, ze zijn geen oorzaak. De voorraad raakt op, recycling- en terugwin-strategien worden noodzakelijk;
  • waterproblemen (droogte en overstromingen) zullen de wereldvoedselvoorraad, het grondstoffentransport en de energieopwekking bedreigen;
  • de maatschappij vraagt in toenemende mate verantwoordelijkheid en om een reactie van bedrijven op klimaatveranderingen en stijgende grondstofprijzen.

C-REALIST:

  • schept ruimte voor creatief realisme, dwz. c-realisme ten opzichte van deze trends
  • draagt bij aan win-win-win oplossingen: waarde toevoegen voor people, planet én profit
  • werkt met netwerken om deze oplossingen te ontwikkelen
  • gaat ervan uit dat zo'n oplossing in élke situatie te vinden is, tenzij het tegendeel proefondervindelijk bewezen is
  • ondersteunt de regie van deze netwerken en draagt bij aan de vitaliteit van deze netwerken
  • ontwikkelt kennis over de invloed van ideeën binnen natuurlijke en sociale systemen