Voor teams ..

die gerevitaliseerd willen worden en 'c-realisme' wensen:

-         training 'naar de kern'
-         training 'de kracht van ervaring'
-         interim voorzitterschap
-         team coaching in het reguliere werkoverleg

Voor beleidsmakers en bestuurders binnen Rijks-, Provinciale en Gemeentelijke overheden...
die burgers willen betrekken bij duurzaamheidsissues en de regie daarop willen versterken:

-         organisatie en begeleiding van participatieprocessen
-         beleidsbemiddeling o.a. mbv methode 'Vergroot je Speelveld'
-         individuele consultatie
-         beleidsbemiddeling VjS
-         organisatie en begeleiding van participatieprocessen

Voor belangengroepen, verenigingen en DZ-netwerken...
die duurzamere resultaten willen boeken met krimpende budgetten,
en met 'tegenstrevers' willen samenwerken aan duurzame oplossingen:
-        c-realistische, duurzame oplossingen en organisatiekracht ontwikkelen
-        organisatie en begeleiding van event(s) met c-realiserende werking
-        initiëren van duurzaamheidsprojecten met organisatie en financiering 'bottom-up'
-        ontwikkelen van een besturende netwerkorganisatie


Voor netwerken...
die creatief, realistisch en zelforganiserend aan doelen willen werken:

-         regie-assistentie bij opstarten van een netwerk,
-         bouwen van een zelforganiserend programma;
-         ontwikkeling van netwerkcompetenties.

Voor individuen...
die met hun werk duurzaamheid willen crealiseren:
-         kennis, ervaring en coaching

Voor organisaties...

die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen:

-        oriëntatie op de kansen geboden door MVO-norm ISO 26000

-        verkenning van de mogelijkheden om kernprocessen te verduurzamen

-        innovatie(s) co-creëren met externe partijen