Karen Jonkers: toekomstverkenner, creatief duurzaamheidsdenker, procesontwerper, aanjager, trainer, met een enorme inzet voor duurzame ontwikkeling.

 

Karen heeft C-REALIST opgericht om 10 jaar ervaring in veranderingsmanagement aan te wenden voor de duurzame ontwikkeling van organisaties en mensen. Voorwaarden daarbij zijn energie en samenwerking. Duurzame ontwikkeling gaat om sociale innovatie: van mensen wordt gevraagd op een nieuwe wijze naar bekende materie te kijken. Dat betekent dat de vernieuwing in de eerste plaats in de mensen zit. Het zijn mensen die het doen. Als we samenwerking bevorderen én belemmeringen wegnemen, gaan innovaties sneller.

Julien Haffmans: systeemdenker, procesontwerper, gericht op ontwikkeling van individuen, teams en besturen  
Julien is organisatieadviseur, procesbegeleider en systeemdenker. Onder redactie van Karen Jonkers schreef ze het boek ''Als iedereen dagelijks kiest voor duurzaamheid...'', uitgegeven in de essayreeks van Agentschap NL. Wat Julien het leukst vindt om te doen, is een project zodanig organiseren, dat de gewenste uitkomst als vanzelf ontkiemt, goeit en tot wasdom komt als de deelnemers in het project gaan samenwerken. Niet door manipulatie, maar door zelf-organisatie. Voorbeelden van dergelijke projecten, in 2008, 2009 en 2010 uitgevoerd samen met Karen Jonkers en verschillende opdrachtgevers, zijn:
  • Vrijplaats ''Leren voor Duurzame Ontwikkeling'' in opdracht van SenterNovem (tegenwoordig AgentschapNL)  
  • Initiëren en tot bloei brengen van het netwerk ''de duurzame 30'' bij het Ministerie van Financiën
  • Vergroot je Speelveld: in gesprek brengen van 10 ''spanningsvolle relaties'' rond duurzaamheidsissues in de